Home Diễn đàn World Cup 2022 Tiệc bàn thắng nhưng không mang lại niềm vui … trong trận đấu Cameroon và Serbia Trả lời cho: Tiệc bàn thắng nhưng không mang lại niềm vui … trong trận đấu Cameroon và Serbia

  • Công Nguyễn Văn

    0 VF Points
    Thành viên
    29/11/2022 lúc 14:38

    Đáng tiếc chứ, nhưng cũng phải khen cho nỗ lực gỡ hòa của Cameroon. Căn bản trận này em cũng trung lập 😀