Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Các loại rèm che nắng ô tô thông minh trên thị trường hiện nay Trả lời cho: Các loại rèm che nắng ô tô thông minh trên thị trường hiện nay

  • Hòa Lê Thị Vân

    0 VF Points
    Thành viên
    29/11/2022 lúc 15:11

    Nên dùng tấm tráng nhôm, năng thì che lên, tắt máy lại bỏ ra cất vào sau cốp xe, không gây ảnh hưởng tới thẩm mỹ xe