Home Diễn đàn Công nghệ ô tô Xe đạt tốc độ bao nhiêu Km/h thì nút START/STOP mất tác dụng Trả lời cho: Xe đạt tốc độ bao nhiêu Km/h thì nút START/STOP mất tác dụng

  • Việt Hoàng Quốc

    0 VF Points
    Chủ xe
    30/11/2022 lúc 01:05

    Bác nhấn nút đó có lâu không vì như xe xăng nhấn nút đó khoảng 3 đến 5 giây xe mới tắt cưỡng bức và chỉ dùng trong trường hợp khẩn cấp