Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Có nên mỗi năm đánh bóng lại xe khi xước lông mèo Trả lời cho: Có nên mỗi năm đánh bóng lại xe khi xước lông mèo

  • Công Nguyễn Văn

    20 VF Points
    Chủ xe
    30/11/2022 lúc 08:17

    Với tần suất 1 năm 1 lần là ổn rồi bác, vì khi bác đánh bóng nhiều trong dung dịch đó có lượng nhỏ nhất bào mòn nếu thường xuyên đánh bóng sẽ ảnh hưởng đến lớp sơn và làm cho sẽ bị cũ đi