Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Mẹo xử lý nhanh khi cầu chì ô tô hư hỏng giữa đường Trả lời cho: Mẹo xử lý nhanh khi cầu chì ô tô hư hỏng giữa đường

  • Công Nguyễn Văn

    20 VF Points
    Chủ xe
    30/11/2022 lúc 08:28

    Em xin bổ xung thểm khi tháo cầu chỉ bắt buộc phải dùng kẹp có chất liệu không dẫn điện, thường kẹp đã có đi kem trong hộp cầu chì