Home Diễn đàn Công nghệ ô tô Nên lắp camera ô tô nào? Tổng hợp các loại camera trên ô tô Trả lời cho: Nên lắp camera ô tô nào? Tổng hợp các loại camera trên ô tô

  • Công Nguyễn Văn

    20 VF Points
    Chủ xe
    30/11/2022 lúc 14:51

    Con Lux SA của mình cũng có camera 360 rồi, nên mình chả để ý lắm. Không biết ô tô có nhiều loại camera thế luôn