Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Các nguyên nhân khiến cảm biến lùi bị lỗi Trả lời cho: Các nguyên nhân khiến cảm biến lùi bị lỗi

  • Vương Triệu Việt

    0 VF Points
    Thành viên
    30/11/2022 lúc 15:40

    Hầu như các dòng xe mới đều trang bị sẵn thiết bị này, nhưng nhiều bác thích độ cả cảm biến lùi cơ. Theo em việc này cứ thấy thừa thừa sao ấy.