Home Diễn đàn Công nghệ ô tô Góc giải đáp: Pin xe điện hiện nay có thực sự tốt hơn trước không? Trả lời cho: Góc giải đáp: Pin xe điện hiện nay có thực sự tốt hơn trước không?

  • Vương Triệu Việt

    0 VF Points
    Thành viên
    30/11/2022 lúc 16:04

    Theo thông tin này thì có nghĩa là pin VF e34 cũng hơn trăm triệu. Vậy là mình thuê pin vừa giảm được một khoản lớn mua xe, vừa không lo chai hỏng rồi.