Home Diễn đàn Công nghệ ô tô Góc giải đáp: Pin xe điện hiện nay có thực sự tốt hơn trước không? Trả lời cho: Góc giải đáp: Pin xe điện hiện nay có thực sự tốt hơn trước không?

  • Thảo Nguyễn Phương

    0 VF Points
    Thành viên
    30/11/2022 lúc 16:09

    Kết câu “quy luật phát triển tất yếu” của ông anh. Lên diễn đàn xe toàn những người học thức uyên sâu, diễn đàn xe mà mình cứ tưởng đang học lại môn triết ngày xưa cơ