Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Cách xử lý sơn bị ăn mòn khi đậu xe ngoài trời cực hữu hiệu Trả lời cho: Cách xử lý sơn bị ăn mòn khi đậu xe ngoài trời cực hữu hiệu

  • Hòa Lê Thị Vân

    0 VF Points
    Thành viên
    30/11/2022 lúc 16:10

    Sợ nhất gặp cảnh ra lấy xe mà phát hiện ra 1 bãi phân chim trên xe các bác ạ. Em cứ phải đi rửa liền chứ ai mà để lâu cho được.