Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Có nên độ đèn tăng sáng cho ô tô Trả lời cho: Có nên độ đèn tăng sáng cho ô tô

  • Vương Triệu Việt

    0 VF Points
    Thành viên
    30/11/2022 lúc 16:21

    Vậy bác xem chóa đèn có dính vân tay hay cát bụi gì không? Vì trong quá trình độ phi phải mở chóa đèn, kỹ thuật viên không cẩn thận và tỉ mỉ thì dễ gặp hiện tượng như bác nói lắm.