Home Diễn đàn World Cup 2022 FIFA mở cuộc điều tra Senegal Trả lời cho: FIFA mở cuộc điều tra Senegal

  • Dương Văn Huân

    3.060 VF Points
    VVIP
    01/12/2022 lúc 16:58

    Vì khi phỏng vấn sẽ có background là Logo các nhà tài trợ, vì Chiến thắng nhưng lại không quảng cáo cho FIFA nên vi phạm qui định của FIFA, đã nhận quảng cáo cho các nhãn hàng