Home Diễn đàn Tin tức Theo một số nguồn tin vỉa hè thì chuẩn bị có đợt giao xe VinFast điện thứ 2 từ ngày 6-20/12/2022 Trả lời cho: Theo một số nguồn tin vỉa hè thì chuẩn bị có đợt giao xe VinFast điện thứ 2 từ ngày 6-20/12/2022