Home Diễn đàn Công nghệ ô tô Vì sao ta chỉ nghe thấy ô tô điện thông minh mà không phải ô tô xăng thông minh? Trả lời cho: Vì sao ta chỉ nghe thấy ô tô điện thông minh mà không phải ô tô xăng thông minh?

  • Ngọc Đoàn Bảo

    0 VF Points
    Chủ xe
    01/12/2022 lúc 18:20

    Dạo này xăng đắt nên thấy nhiều người khen xe điện ghê nhỉ? nếu xăng mà về 8k/lit thì không biết gió có đổi chiều không nhỉ?