Home Diễn đàn Tâm sự Mờ kính, nhòe gương khi trời mưa, xử lý như thế nào? Trả lời cho: Mờ kính, nhòe gương khi trời mưa, xử lý như thế nào?

  • Thảo Nguyễn Phương

    0 VF Points
    Thành viên
    01/12/2022 lúc 20:45

    Em thì chưa làm cách này, nhưng theo em được biết đây là cách xử lý mờ kính, nhòe gương khi gặp mưa lớn đấy ạ.