Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Bảo dưỡng ô tô chính hãng hay gara bên ngoài sẽ tốt hơn? Trả lời cho: Bảo dưỡng ô tô chính hãng hay gara bên ngoài sẽ tốt hơn?

  • Đức Anh Phạm

    0 VF Points
    Thành viên VIP
    01/12/2022 lúc 22:30

    Đúng rồi bác, em cũng từng gặp trường hợp đó khi ra ngoài sửa xe, nên thôi cứ mang ra gara hoặc người quen cho chắc