Home Diễn đàn Công nghệ ô tô Cách nổ máy xe ôtô nhanh gọn khi chìa khóa thông minh hết pin Trả lời cho: Cách nổ máy xe ôtô nhanh gọn khi chìa khóa thông minh hết pin

  • Công Nguyễn Văn

    0 VF Points
    Thành viên
    01/12/2022 lúc 23:42

    Em thấy trên VF8 bắt đầu có cái nhận diện khuôn mặt rồi, hi vọng mấy nữa có cả chức năng dùng khuôn mặt để mở khóa nữa.