Home Diễn đàn Công nghệ ô tô Cách nổ máy xe ôtô nhanh gọn khi chìa khóa thông minh hết pin Trả lời cho: Cách nổ máy xe ôtô nhanh gọn khi chìa khóa thông minh hết pin

  • Minh Trần Kim

    0 VF Points
    Thành viên
    01/12/2022 lúc 23:46

    Mình thấy chuyển qua loại smart key thế hệ ba nó tiện hơn hẳn cái thế hệ hai, trước chìa khóa xe cũ mình hết pin, tìm mãi mới ra cái khe cắm để cắm chìa khóa