Home Diễn đàn Tâm sự Cách kiểm tra ôtô xăng và điện trước khi xuất hành dịp Tết Trả lời cho: Cách kiểm tra ôtô xăng và điện trước khi xuất hành dịp Tết

  • Trần Huy Kiên

    0 VF Points
    Thành viên
    02/12/2022 lúc 00:16

    Thời gian dành cho công việc, vợ con thì lấy đâu ra thời gian kiểm tra cụ nhỉ. Thôi, cuối tuần này kiểm tra liền đi cụ ạ.