Home Diễn đàn Tâm sự Cách kiểm tra ôtô xăng và điện trước khi xuất hành dịp Tết Trả lời cho: Cách kiểm tra ôtô xăng và điện trước khi xuất hành dịp Tết

  • Công Nguyễn Văn

    0 VF Points
    Thành viên
    02/12/2022 lúc 00:18

    Sáng mùng 1 tết 2019 xe của em cũng bị thủng lốp. Năm đó gia đình em gặp đủ xui xẻo, làm ăn thì thua lỗ, nợ đầy đầu.