Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Sử dụng hệ thống điều hòa không khí trên ô tô chúng ta cần lưu ý những gì? Trả lời cho: Sử dụng hệ thống điều hòa không khí trên ô tô chúng ta cần lưu ý những gì?

  • Trần Minh Giám

    0 VF Points
    Thành viên
    02/12/2022 lúc 16:59

    Hệ thống điều hòa trên xe điện VinFast VFe34 em đang đi có thêm chức năng kiểm soát chất lượng không khí và đặc biệt là màng lọc bụi mịn Combi 2.5 cơ. Mới đi em cảm nhận rất tốt. Đặc biệt với khí hậu miền Nam nóng quanh năm, là em mê cái điều hòa nhất 🙂