Home Diễn đàn Tâm sự Cách đọc thông số lốp xe ô tô Trả lời cho: Cách đọc thông số lốp xe ô tô

  • Hạ Phạm Nhật

    0 VF Points
    Thành viên
    02/12/2022 lúc 17:17

    Cảm ơn bác. Nhờ bác tìm hiểu thêm giúp, ý em là muốn biết chính xác xe mình yêu cầu lốp như thế nào thì xem đâu ạ? Vì em mua xe cũ, chủ trước họ thay lốp rồi, nhưng không biết có đúng không?