Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Nguyên nhân khó chuyển đổi số ở hộp số tự động Trả lời cho: Nguyên nhân khó chuyển đổi số ở hộp số tự động

  • Kiệt Hoàng Tuấn

    0 VF Points
    Thành viên
    02/12/2022 lúc 17:34

    Nếu dầu đang ở đúng mức của nó và đã đủ bôi trơn cho tất cả các phần trong hộp số rồi thì cần kiểm tra làm gì nữa?