Home Diễn đàn Tâm sự Quy định áp dụng tiêu chuẩn khí thải Euro ở Việt Nam Trả lời cho: Quy định áp dụng tiêu chuẩn khí thải Euro ở Việt Nam

  • Mạnh Sỹ Danh

    0 VF Points
    Thành viên
    02/12/2022 lúc 19:35

    Mình mới mua con xe Lux A của Vinfast xong thì nhà nước ra bộ luật mới về khí thải ô tô. May mà bên Vinfast dùng tiêu chuẩn Euro 5 cho xe của họ nên cũng an tâm khi nghe về bộ luật này bác ạ