Home Diễn đàn Tin tức De Bruyne vừa là nạn nhân, vừa là nguyên nhân khiến Bỉ nguy cơ tan vỡ giấc mơ World Cup? Trả lời cho: De Bruyne vừa là nạn nhân, vừa là nguyên nhân khiến Bỉ nguy cơ tan vỡ giấc mơ World Cup?

  • Hoàng Bùi Việt

    0 VF Points
    Thành viên
    03/12/2022 lúc 19:10

    Qua xem mà ức chế ông Lukaku bác ạ, bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ngon ăn