Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Tại sao ô tô chạy bằng động cơ đốt trong không hoạt động được trong nước lũ? Trả lời cho: Tại sao ô tô chạy bằng động cơ đốt trong không hoạt động được trong nước lũ?

  • Hải Đào Thị Hương

    0 VF Points
    Chủ xe
    04/12/2022 lúc 07:11

    Bảo sao chồng em toàn ngăn không cho đi ô tô mấy hôm trời mưa to ngập lụt.