Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Tại sao ô tô chạy bằng động cơ đốt trong không hoạt động được trong nước lũ? Trả lời cho: Tại sao ô tô chạy bằng động cơ đốt trong không hoạt động được trong nước lũ?

  • Minh Trần Kim

    0 VF Points
    Chủ xe
    04/12/2022 lúc 07:14

    Ôi tốt nhất là cứ mùa lũ mà đi xe máy đi, ô tô nào thì cũng dễ chết động cơ thôi