Home Diễn đàn Công nghệ ô tô Hệ thống giám sát tình trạng người lái Driver Monitoring System (DMS) là gì? Trả lời cho: Hệ thống giám sát tình trạng người lái Driver Monitoring System (DMS) là gì?

  • Tài Lê Tấn

    0 VF Points
    VIP
    04/12/2022 lúc 07:22

    Thực ra anh nghĩ cái DMS này sẽ không chỉ áp dụng cho mỗi ô tô thôi đâu, nhưng hiện tại có lẽ mới chỉ tối ưu hoá nhất trên ô tô ấy