Home Diễn đàn Công nghệ ô tô Hệ thống giám sát tình trạng người lái Driver Monitoring System (DMS) là gì? Trả lời cho: Hệ thống giám sát tình trạng người lái Driver Monitoring System (DMS) là gì?

  • Tài Lê Tấn

    0 VF Points
    VIP
    04/12/2022 lúc 07:23

    Đúng vậy, một trong những hạn chế của DMS là tiếp xúc với người lái rất thường xuyên và có nhiều rủi ro quay lén khi bị hack