Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Hướng dẫn một số tips phòng tránh cháy nổ xe điện Trả lời cho: Hướng dẫn một số tips phòng tránh cháy nổ xe điện

  • Tài Lê Tấn

    0 VF Points
    VIP
    05/12/2022 lúc 15:08

    Thực ra không riêng gì xe ô tô điện, các dòng xe ô tô đều có thiết kế theo dạng Faraday hạn chế việc cháy nổ rồi bác ạ!