Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Những phụ kiện cần thiết cho xe hơi nên có ngay sau khi mua xe mới Trả lời cho: Những phụ kiện cần thiết cho xe hơi nên có ngay sau khi mua xe mới

  • Hoàng Nguyễn Huy

    20 VF Points
    Chủ xe
    05/12/2022 lúc 15:15

    Cái này cũng tùy nhu cầu mỗi gia đình thôi cụ, thí dụ những cái thiết yếu thuận tiện và bảo vệ mình thì nên lắp luôn như : Cam hành trình, 360, phủ gầm, dán kính một chiều bớt nóng khi mùa hè, bậc lên xuống, định vị xe….còn cái khác tùy hứng thôi cụ.