Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Những phụ kiện cần thiết cho xe hơi nên có ngay sau khi mua xe mới Trả lời cho: Những phụ kiện cần thiết cho xe hơi nên có ngay sau khi mua xe mới

  • Công Nguyễn Văn

    20 VF Points
    Chủ xe
    05/12/2022 lúc 15:17

    Em thấy có 2 thứ nên thêm: dán kính và cam hành trình, nhưng các cụ nên ra ngoài cho … rẻ ạ 😀