Home Diễn đàn Công nghệ ô tô Vì sao xe ở chế độ Limp Mode Trả lời cho: Vì sao xe ở chế độ Limp Mode

  • Mạnh Sỹ Danh

    500 VF Points
    Chủ xe
    05/12/2022 lúc 15:25

    Mấy bác đi xe tự động, hộp số xe tự động không cho phép dịch chuyển sang số D3 thì các bác cần chú ý mang đi sửa vì đây là dấu hiệu xe rơi vào trạng thái Limp Mode đấy