Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Niên hạn sử dụng xe ô tô tại Việt Nam là bao lâu? Trả lời cho: Niên hạn sử dụng xe ô tô tại Việt Nam là bao lâu?

  • Hiệp Nguyễn Hoàng

    0 VF Points
    Chủ xe
    05/12/2022 lúc 15:35

    Các tài liệu kỹ thuật của xe bao gồm: Catalog, sổ tay thông số kỹ thuật, phần mềm nhận dạng hoặc thông tin của nhà sản xuất.