Home Diễn đàn Đánh giá xe VinFast VF 8 và Tesla Model Y, Kẻ tám lạng người nửa cân? Trả lời cho: VinFast VF 8 và Tesla Model Y, Kẻ tám lạng người nửa cân?

  • Nệm Đông Á Phạm văn

    0 VF Points
    Chủ xe
    05/12/2022 lúc 15:45

    Theo chính sách cho thuê này, nếu khách hàng đi dưới 1.400 km mỗi tháng, thì sẽ chỉ tốn hơn 1,4 triệu tiền thuê pin và tiền điện như đã tính ở trên. Nếu chạy hơn 1.400 km một tháng, ngoài tiền điện, khách hàng phải trả thêm phí thuê pin là 998 đồng/km. Vậy nếu xe chạy 1.500 km, chủ xe sẽ phải trả thêm 99.800 đồng cho 100 km phụ trội, tổng chi phí thuê pin sẽ là 1.450.000 + 99.800 = 1.549.800 đồng.