Home Diễn đàn Tâm sự Xe điện hóa liệu có tiếp tục bùng nổ trong năm 2023? Trả lời cho: Xe điện hóa liệu có tiếp tục bùng nổ trong năm 2023?

  • Bảo Chu Ngọc

    0 VF Points
    Danh dự
    06/12/2022 lúc 15:48

    Dù thiếu chip nhưng mà em nghĩ vẫn sẽ duy trì được bác ạ, mình không biết các hãng có chiến lược như nào nên chỉ mong là họ sẽ giải quyết được vấn đề này, cũng tương tự smartphone thôi bác ạ, có hãng còn dùng lại chịp cũ cơ mà