Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Những loại dán wrap decal xe hơi tốt nhất hiện nay cho các bác tham khảo Trả lời cho: Những loại dán wrap decal xe hơi tốt nhất hiện nay cho các bác tham khảo

  • Anh Tuấn Lê

    0 VF Points
    Thành viên
    06/12/2022 lúc 15:56

    loại Satin là em ưng nhất, lỳ nhưng vẫn có độ bóng nhất định, sang mà không nhàm