Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Tẩy vết ố, nấm mốc trên kính xe ô tô thế nào? Trả lời cho: Tẩy vết ố, nấm mốc trên kính xe ô tô thế nào?

  • Anh Minh Trần

    0 VF Points
    Thành viên
    06/12/2022 lúc 16:02

    Mùa mưa mà bác. Đi mưa về xong nước mưa nó đọng lại thì bị ố sơn với ố kính thui. Chờ hết mùa mưa làm lại là đẹp