Home Diễn đàn Tâm sự Nên bẻ lái hay đạp phanh khi xe phía trước phanh gấp trên đường cao tốc? Trả lời cho: Nên bẻ lái hay đạp phanh khi xe phía trước phanh gấp trên đường cao tốc?

  • Nhật Đoàn Long

    0 VF Points
    Danh dự
    06/12/2022 lúc 16:15

    Haha, đi trên cao tốc em không dám đi gần nhau đâu, e sợ tốn tiền lắm 🤣 nên cũng quen quan sát