Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Mua xe ôtô trong năm 2022 có được hưởng mức thuế VAT 8% không? Trả lời cho: Mua xe ôtô trong năm 2022 có được hưởng mức thuế VAT 8% không?

  • Tài Lê Tấn

    25 VF Points
    Thành viên VIP
    07/12/2022 lúc 17:51

    Hết hiệu lực rồi bạn nhé, từ 31/5/2022 là hết chính sách giảm thuế trước bạ 50% như bạn nói ở trên rồi nhé