Home Diễn đàn Công nghệ ô tô Ưu điểm và quy trình của việc tráng lốp chống đinh Trả lời cho: Ưu điểm và quy trình của việc tráng lốp chống đinh

  • Hoàng Việt Quang

    0 VF Points
    Thành viên
    07/12/2022 lúc 18:00

    Suy luận thì mặt trong lốp được tráng 1 lớp keo mềm dày khoảng 5mm, nó sẽ giảm được ồn, còn % bao nhiêu thì chắc phải máy đo. Sau 5 năm phải thay bộ lốp khác do keo lão hóa.