Home Diễn đàn Công nghệ ô tô Ưu điểm và quy trình của việc tráng lốp chống đinh Trả lời cho: Ưu điểm và quy trình của việc tráng lốp chống đinh

  • Anh Đoàn Tuấn

    0 VF Points
    Thành viên
    07/12/2022 lúc 18:01

    Nhưng ko nên chạy nhiều bác ơi, có điều kiện cái thì nên vá luôn ngoài tiệm. Nếu cố chạy chỉ sợ lốp non toang lốp thôi.