Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Cùng khám phá những phát minh vĩ đại trong lịch sử ngành ô tô Trả lời cho: Cùng khám phá những phát minh vĩ đại trong lịch sử ngành ô tô

  • Hoàng Nguyễn Mạnh

    0 VF Points
    Thành viên
    07/12/2022 lúc 18:05

    Em giống bác vĩ đại nhất đó là cái điều hòa, ông nào nghĩ ra lắp vào ô tô đúng là cứu tinh cho mọi người.