Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Ngửi mùi xăng nhiều có hại không? Cách sơ cứu khi không may ngộ độc xăng Trả lời cho: Ngửi mùi xăng nhiều có hại không? Cách sơ cứu khi không may ngộ độc xăng

  • Đức Anh Phạm

    0 VF Points
    Thành viên VIP
    07/12/2022 lúc 18:06

    Công nhận sao mà lúc nhỏ thích mùi xăng xả ra từ xe cộ thế không biết