Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Ngửi mùi xăng nhiều có hại không? Cách sơ cứu khi không may ngộ độc xăng Trả lời cho: Ngửi mùi xăng nhiều có hại không? Cách sơ cứu khi không may ngộ độc xăng

  • Thảo Nguyễn Phương

    0 VF Points
    Thành viên
    07/12/2022 lúc 18:06

    Nhiều nhà chủ quan để xăng trong chai nước lọc trong nhà, bọn trẻ con uống nhầm cái thì không biết tai hại cỡ nào