Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Ngửi mùi xăng nhiều có hại không? Cách sơ cứu khi không may ngộ độc xăng Trả lời cho: Ngửi mùi xăng nhiều có hại không? Cách sơ cứu khi không may ngộ độc xăng

  • My Phạm Trà

    0 VF Points
    Thành viên
    07/12/2022 lúc 18:08

    Mấy người làm ở cây xăng cũng giỏi nhỉ, thấy họ chỉ đeo mỗi khẩu trang hờ hững trong khi phải tiếp xúc hằng ngày