Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Công an dùng biện pháp để không xử oan trường hợp che biển số ôtô Trả lời cho: Công an dùng biện pháp để không xử oan trường hợp che biển số ôtô

  • Thảo Nguyễn Phương

    0 VF Points
    Thành viên
    07/12/2022 lúc 18:22

    Theo em cái này, những trường hợp này cũng khó mà xử phạt lắm bác. Vì có thể người ta bảo trẻ con nghịch ngợm