Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Bao nhiêu bác ở đây biết xe 5+2 chỗ là gì? Ưu nhược điểm thế nào? Trả lời cho: Bao nhiêu bác ở đây biết xe 5+2 chỗ là gì? Ưu nhược điểm thế nào?

  • Đức Anh Phạm

    0 VF Points
    Thành viên VIP
    07/12/2022 lúc 18:29

    Thật ra là tên gọi khác thôi, chứ nhiều người vẫn gọi là xe CUV 7 chỗ đấy bác