Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Mua xe ôtô trong năm 2022 có được hưởng mức thuế VAT 8% không? Trả lời cho: Mua xe ôtô trong năm 2022 có được hưởng mức thuế VAT 8% không?

  • Phạm Văn Hùng

    0 VF Points
    Thành viên VIP
    07/12/2022 lúc 18:31

    Các hãng giờ khuyến mãi và giảm giá nhiều lắm nên là cứ mua xe mới cho yên tâm tuyệt đối.