Home Diễn đàn Công nghệ ô tô Quy định về thiết bị giảm thanh xe ô tô như thế nào Trả lời cho: Quy định về thiết bị giảm thanh xe ô tô như thế nào

  • Phạm Văn Hùng

    0 VF Points
    Thành viên VIP
    07/12/2022 lúc 18:32

    Nếu nó bình thường thì không sao, chứ nếu nó không bình thường thì mình vừa mất tiền phạt, mà cũng vừa thấy có lỗi với môi trường.